მონიტორინგის ანგარიში

პროექტის “უფლებების ამოქმედება” ფარგლებში ორგანიზაციამ “ქალი და განვითარება” გამოსცა სამოქალაქო მონიტორინგის ანგარიში, რომელიც გორისა და ქარელის მუნიციპალიტეტების სასოფლო არეალებში ნარჩენების მართვისას ადგილობრივი მოქალაქეების, როგორც მუნიციპალური მომსახურების მიმღებთა უფლებების და ინტერესების დაცვის მიმართულებით არსებული მდგომარეობის შესწავლის მიზნით განხორციელებულ კვლევის ანალიზზეა დაფუძნებული. სამოქალაქო მონიტორინგის ანგარიშის სრული ვერსია იხილეთ ლინკზე https://www.asocireba.ge/files/WD_Waste_Management_Gori_Qareli.pdf
პროექტი “უფლებების ამოქმედება” ხორციელდება საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა დაგანვითარების ცენტრი-ის მხარდაჭერით. 
პროექტის ფინანსური მხარდამჭერია ევროკავშირის დელეგაცია საქართველოში და კონრად ადენაუერის ფონდი.