ჩვენს შესახებ

ჩვენი მისია

საქართველოში ქალთა, გოგონათა, ბავშვთა და ახალგაზრდების უფლებების დაცვა და განვითარებაში ხელშეწყობა განურჩევლად მათი პოლიტიკური, სოციალური, ეთნიკური, სექსუალური და  რელიგიური იდენტობის და ორიენტაციის, გენდერული თანასწორობის და გენდერული განათლების ხელშეწყობა, ქვეყანაში სიღარიბის დაძლევა და ეკონომიკური კეთილდღეობის ზრდა, ოჯახში ძალადობის და გენდერზე დაფუძნებული ძალადობის შესუსტება, სამიზნე ჯგუფების ჩაბმა  მშვიდობის მშენებლობაში, სამშვიდობო ინიციატივების განხორციელებაში და სამართლებრივი სახელმწიფოს ჩამოყალიბების პროცესში,  ტრეფიკინგის წინააღმდეგ ბრძოლა, თემის განვითარება, ფორმალურ და არაფორმალურ განათლებაზე ხელშისაწვდომობა, რეპროდუქციული ჯანმრთელობისდედათა და  ბავშვთა ჯანმრთელობის დაცვის და ზიანის შემცირების ხელშეწყობა,    ახალგაზრდობის გააქტიურობ და გარემოს დაცვა.

ორგანიზაციის ისტორია

“ქალი და განვითარება“ დაფუძნდა 2004 წელს საქართველოში, ქალთა, გოგონათა, ბავშვთა და ახალგაზდების უფლებების დაცვის ადგილობრივი აქტივისტების მიერ.

ორგანიზაციის დაფუძნება განაპირობა მისი საინიციატივო ჯგუფის წევრების შეხედულებების  და ინტერესების სფეროების თანხვედრამ, არასამთავრობო ორგანიზაციის შესაძლებლობების გამოყენების სურვილმა და დამფუძნებელთა ხანგრძლივმა გამოცდილებამ ქალთა, გოგონათა, ბავშვთადა ახალგაზრდების უფლებების დაცვისა და  განვითარების საქმეში.