მთავარი ვინ ვართ ჩვენ სიახლე რას ვაკეთებთ ძირითადი სტრატეგიები სამშვიდობო ინიციატივები ფოტო გალერეა კონტაქტი
GEEN

რას ვაკეთებთ

ასოციაცია „ქალი და განვითრება" საქართველოში მუშაობს ფემინისტური და უფლებათა დაცვის პერსპექტივებით, რათა ადგილობრივ ქალებს, გოგონებსა და ბავშვებს არ მოუხდეთ ცხოვრება გენდერულ, სექსუალურ და ოჯახურ ძალადობაში.

ორგანიზაციზაცია საკუთარი ქმდებებით ეწინააღმდეგება ქალების, გოგონებისა და ბავშვების დეგრადაციასა და დისკრიმინაციას ყველა ფორმას და აქვს ამბიცია და მცდელობა, რომ მიაღწიოს ქალების, გოგონების და ბავშვების უფლებების დაცვას, შესაძლებლობების განვითარებას და თანასწორობას საზოგადოების ყველა დონეზე.

,,ქალი და განვითარება" წარმოადგენს ყოველგვარი დისკრიმინაციული პრაქტიკისაგან თავშეკავებულ ისეთ ორგანიზაციას, რომელიც საკუთარი ქმდებებით ებრძვის ყველანაირ ძალადობრივ იდეოლოგიას და ანტაგონიზმს რომელიმე  კულტურის, რელიგიის, რწმენის სისტემის და ეთნიკური ჯგუფებს შორის. ყოველივე ამისათვის ორგანიზაციას აქვს საკუთარი მისიის, ხედვის, მიზნების, სტრატეგიების შესაბამისი  პროცედურების მანდატი და ფასეულობები.

დასახელებული მანდატისა და ფასეულობების  ფარგლებში „ქალი და განვითარება" ახორციელებს აქტიურ და სტრატეგიულ ინტერვენციებს. ეს ინტერვენციები მოიცავს ქალების, გოგონების და ბავშვების  დაცვაზე და განვითარებაზე მიმართულ პროგრამებს, საგანმანათლებლო ტრენინგებს, უფლებათა დაცვის უნარების ასამაღლებელ ვორკშოპებს, საინფორმციო-საგანმანათლებლო კამპანიებს,  ზიანის შეცირების სადვოკაციო ქმედებებს,   სამშვიდობო ინიციატივებს, საპროტესტო მსვლელობებს, რეგულარულ საინფორმაციო კურსებს, ჯანმრთელობის დაცვასთან დაკავშირებულ კონსულტაციებს და გარემოსდამცავ ღონისძიებებს.